Ynglŷn â Jayne

Mae Jayne yn falch dros ben o’i gwreiddiau yng Nghasnewydd, lle ganwyd hi yn Ysbyty Brenhinol Gwent, ac aeth i ysgol Gyfun St Julian’s cyn mynd ymlaen i Brifysgol Keele.

Darllen mwy

Newyddion Diweddaraf

Mae’r newyddion diweddaraf am waith y Cynulliad a digwyddiadau yng Ngorllewin Casnewydd ar gael ar dudalen newyddion diweddaraf Jayne.

Darllen mwy

Cysylltu

Gallwch chi e-bostio Jayne yn uniongyrchol ar [email protected] neu ysgrifennu ati, ei ffonio neu ddefnyddio’r ffurflen gysylltu ar-lein.

Darllen mwy