CYSYLLTU

Hoffech chi gael cymorth a chyngor gennyf? Defnyddiwch y ffurflen gysylltu isod i gysylltu â mi.

Fel eich Aelod lleol o’r Senedd, gallaf helpu trigolion gyda gwahanol faterion, fel addysg, materion amgylcheddol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Ar y llaw arall, gall eich Cynghorwyr a’ch Aelodau Seneddol helpu etholwyr gyda gwahanol faterion eraill, megis treth gyngor, casgliadau biniau, materion tai, gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion a ffyrdd a thaliadau, treth ac yswiriant gwladol, budd-daliadau, pensiynau a mewnfudo.

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma i gysylltu â mi neu i drefnu apwyntiad yn fy nghymorthfeydd. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a manylion y mater.

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu yma i gysylltu â mi neu i drefnu apwyntiad yn fy nghymorthfeydd. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a manylion y mater.

Fel arall, gallwch ysgrifennu ataf yn: Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

DILYNWCH AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Newport West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Newport West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept