CYMORTHFEYDD

Rwy’n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan ddefnyddio Zoom/Microsoft Teams. Ym mhob sesiwn, byddaf ar gael i helpu gyda materion lleol.

Rwy’n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb yn rheolaidd fel eich Aelod o’r Senedd. Mae gennyf hefyd gymorthfeydd cynghori ar-lein dros Zoom/Microsoft Teams (drwy apwyntiad yn unig). Cysylltwch â mi drwy e-bost os na allwch ddod i’m cymorthfeydd.

Yn y cymorthfeydd, byddaf ar gael i helpu gyda gwahanol faterion, fel addysg, materion amgylcheddol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Gall eich Cynghorwyr a’ch Aelodau Seneddol helpu etholwyr gyda gwahanol faterion eraill, fel treth gyngor, casgliadau biniau, materion tai, gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion a ffyrdd a thaliadau, treth ac yswiriant gwladol, budd-daliadau, pensiynau a mewnfudo.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Dilynwch ar y Cyfryngau Cymdeithasol

TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Newport West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Newport West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept