Oes angen help arnoch ar faterion lleol? Cysylltwch heddiw.

IMG_3254 (1)
Gwybodaeth Amdanaf Fi

GORLLEWIN CASNEWYDD

Rhagor o wybodaeth am fy ngwaith ar draws Gorllewin Casnewydd, ymgyrchoedd a sut y gallaf eich helpu gyda materion a phryderon lleol.
DARLLENWCH RAGOR
FwqnLhpWYAIorwk
Dilynwch ar y Cyfryngau Cymdeithasol

NEGESEUON DYDDIOL

Rwy'n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion am fy ymgyrchoedd lleol, newyddion a buddsoddiad yng Ngorllewin Casnewydd. Dilynwch i gael y diweddaraf.
DILYNWCH AR FACEBOOK:
Jayne Bryant AM at the Senedd, Cardiff Bay 14th February 2019
Cymorthfeydd Cynghori

CYMORTH A CHYNGOR

Rwy'n cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Byddaf ym mhob sesiwn i weld trigolion a helpu gyda materion lleol.
TREFNWCH APWYNTIAD
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Rhowch 'Hoffi' a 'Dilyn' i mi ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddaraf am ymgyrchoedd, y newyddion a buddsoddiadau diweddaraf yng Ngorllewin Casnewydd.

Load More

CYSYLLTWCH Â MI

Fel eich Aelod o’r Senedd, gallaf helpu etholwyr gyda gwahanol faterion, fel addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, trafnidiaeth, a thai.

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu i gysylltu â mi. Cofiwch roi cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion llawn eich mater.

Rydw i hefyd yn cynnal cymorthfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein gan ddefnyddio Zoom/Microsoft Teams. Ym mhob sesiwn, byddaf ar gael i helpu gyda materion lleol. Cliciwch yma i drefnu apwyntiad.

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
TANYSGRIFIWCH I GAEL DIWEDDARIADAU E-BOST
Y Diweddaraf
Tanysgrifiwch i fy nghylchlythyr e-bost i gael y newyddion diweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a'm hymgyrchoedd yng Ngorllewin Casnewydd.
Tanysgrifiwch
Rwy'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd ac i dderbyn diweddariadau e-bost.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Newport West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Newport West.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept